ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7555 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7555

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย ๑๓ ซอย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 12,900,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 20/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน