ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7571 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7571

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบชักน้ำดิบ และวางท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำ (หลัง ร.พ.) ถึงสถานีผลิตน้ำนาทวี กปภ.สาขานาทวี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 12,272,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/12/2017

วันหมดอายุ : 07/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน