ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7562

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหินปิด-บ้านช้างแรก หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 826,254.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/11/2017

วันหมดอายุ : 26/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน