ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7585 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7585

ชื่อโครงการ : ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปี 2561

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 17,646,707.50 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/12/2017

วันหมดอายุ : 18/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน