ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7569 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7569

ชื่อโครงการ : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 21,609,720.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/11/2017

วันหมดอายุ : 06/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน