ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7567 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7567

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่ง กปภ.สาขายะหา (น.รามัน)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 9,373,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/11/2017

วันหมดอายุ : 06/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน