ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7572 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7572

ชื่อโครงการ : งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ สาขาลพบุรี สาขาชัยบาดาล สาขาสิงห์บุรี สาขาอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) สาขาผักไห่ สาขาเสนา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 51,705,409.01 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/12/2017

วันหมดอายุ : 09/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน