ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7576 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7576

ชื่อโครงการ : งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมี่ สาขานครนายก และสาขาบ้านนา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 32,268,764.54 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/12/2017

วันหมดอายุ : 10/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน