ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7574 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7574

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนราษฎร์ยินดี (ตั้งแต่แยกศรีภูวนารถถึงถนนธรรมนูญวิถี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 6,912,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.ปูณณางค์ ทองอยู่

E-mail : poonnangk@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/12/2017

วันหมดอายุ : 12/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน