ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7579 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7579

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 9,683,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/12/2017

วันหมดอายุ : 14/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน