ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7583 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7583

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณตำบลเจดีย์ไปสวนแตง ปากแสก-สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,123,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/12/2017

วันหมดอายุ : 18/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน