ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7554 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7554

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสระแก้ว ไปบ้านยอดดอนชี ถึงวิทยาลัยการอาชีพพิบูลฯ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,023,263.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 22/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน