ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7575 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7575

ชื่อโครงการ : งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ภิรมย์วิลล่า-บ้านเหล่า หมู่ 5 และ หมู่ 8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,296,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/12/2017

วันหมดอายุ : 12/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน