ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7566 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7566

ชื่อโครงการ : งานจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 11,704,499.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/11/2017

วันหมดอายุ : 06/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน