ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7561

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปรุ หมู่ 14 และบ้านโคกเพชร หมู่ 16 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,080,445.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/11/2017

วันหมดอายุ : 27/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน