ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7564

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา บริเวณชุมชนบ้าน กม.4และ กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 31,779,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/11/2017

วันหมดอายุ : 04/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน