ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มีนาคม 2548

สำนักงานประปารังสิตแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ - 31 มีนาคม 2548 กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ ตรัง สตูล - 29 มีนาคม 2548 แล้งนี้ชาวเชียงใหม่พ้นภัย ได้เฮสงกรานต์ - 29 มีนาคม 2548 กปภ.ปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน - 25 มีนาคม 2548 กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต กระบี่ พังงา - 24 มีนาคม 2548 กปภ. เร่งติดตั้ง R.O.แก้ปัญหาสมุยวิกฤตน้ำประปา - 22 มีนาคม 2548 ผู้ประกอบการพื้นที่วิกฤติแผ่นดินทรุดยืนยันคุ้มใช้น้ำประปาแทนบาดาล - 22 มีนาคม 2548 กปภ.ขานรับนโยบาย มท. 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง - 21 มีนาคม 2548 กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งภาคอีสาน - 17 มีนาคม 2548 สมุยวิกฤติเหลือน้ำผลิตประปาแค่ 50 วัน เร่งติดตั้ง R.O.แก้ปัญหา - 18 มีนาคม 2548 กปภ.แจงแล้งนี้ ป.หาดใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ำ - 15 มีนาคม 2548 ให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่แขวงการทาง จ.ฉะเชิงเทรา ตามปกติแล้ว - 08 มีนาคม 2548

เลื่อนขึ้นข้างบน