กปภ. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่เกาะสมุย


กปภ. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนที่เกาะสมุย

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยได้วางแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยไว้แล้ว ด้วยการจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเพิ่มน้ำดิบอีก 500,000 ลบ.ม. และเตรียมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) ขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่บริเวณพรุกระจูด อ.เกาะสมุย รวมทั้งแผนวางท่อส่งน้ำประปาจาก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ที่ผ่านมา กปภ.ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบนเกาะสมุยมาโดยตลอด ด้วยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมที่น้ำตกหินลาดจาก 6,000 ลบ.ม./วัน เป็น 10,800 ลบ.ม./วัน ติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 3,000 ลบ.ม./วัน ที่พรุเฉวง ควบคู่กับการซื้อน้ำ R.O. จากเอกชน การแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าตัว คาดการณ์ว่าอีกไม่นานปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่บนเกาะสมุยก็จะเริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กปภ.จึงได้จัดซื้อที่ดินบริเวณพรุกระจูดเพิ่มอีกประมาณ 60 ไร่ เพื่อขุดสระเพิ่มน้ำดิบอีก 500,000 ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาตัวผู้รับจ้าง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณปี 2551 จำนวน 133 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) ขนาดกำลังผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน ที่บริเวณพรุกระจูด ซึ่งขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การผลิตน้ำประปาด้วยระบบ R.O. ครั้งนี้ กปภ.จะดำเนินการเองทั้งหมด สำหรับแผนงานระยะยั่งยืนโดยการวางท่อส่งน้ำดิบจากแผ่นดินใหญ่มายังเกาะสมุยโดยใช้งบประมาณ 2,500 ล้านบาท และ ก่อสร้างระบบประปาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังผลิต 48,000 ลบ.ม./วันนั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ หากแผนงานระยะยั่งยืนเป็นไปได้ เกาะสมุยก็จะไม่มีความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำอีกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน