แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต


แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต มีความจำเป็นต้องลดกำลังผลิตน้ำลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เนื่องจากน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยามีความขุ่นสูง ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานประปาได้เพิ่มจุดจ่ายสารส้มที่สถานีสูบน้ำดิบเพื่อลดปัญหาน้ำขุ่นและให้การจ่ายน้ำประปากลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน