ประปากุฉินารายณ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปากุฉินารายณ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้


ประปากุฉินารายณ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

     วันนี้ (30 พฤษภาคม 2551) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปากุฉินารายณ์ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 103 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำเลิงซิว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไม่แพง จนถึงปัจจุบันรวม 102 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด สำนักงานประปาเขต 6 ได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุข  อ.กุฉินารายณ์ ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปากุฉินารายณ์ จนได้รับการรับรองแล้วว่ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย และได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ในการนี้ กปภ.จึงได้จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปา  กุฉินารายณ์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 103 ของ กปภ.ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำเลิงซิว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ในพิธีจะมีการร่วมลงนามเพื่อประกาศรับรองคุณภาพน้ำประปาระหว่างรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) กปภ. รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย นอกจากนี้ สำนักงานประปากุฉินารายณ์ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชน ในบริเวณพิธีเปิดงาน ตลอดจนจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องระบบผลิตน้ำประปาและโครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ.

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อประปาภายในบ้านให้สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อก อันเป็นเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของโครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน