ป.ชัยบาดาล เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ชัยบาดาล เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107


ป.ชัยบาดาล เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ลพบุรี จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยบาดาล เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107 ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณสี่แยกลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ. และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกในราคาที่ไม่แพง โดยปัจจุบัน กปภ. มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 106 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ.ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ลพบุรี ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขต พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยบาดาล โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้ว จึงได้ประกาศรับรองให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยบาดาล เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 107 ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณสี่แยกลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. ปลัดจังหวัดลพบุรี และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธี นอกจากนี้ ป.ชัยบาดาล ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณสี่แยกลำนารายณ์ และสถานีรถไฟ บริเวณ ถ.คชเสนีย์

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชัยบาดาล จ.ลพบุรี ช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก รวมไปถึงรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของประชาชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกภายในบ้านของท่านมีคุณภาพดี สามารถดื่มได้เช่นเดียวกับน้ำที่อยู่ในท่อส่งน้ำของ กปภ. จึงขอให้ผู้ใช้น้ำหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน