กปภ.ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน


กปภ.ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการทั่วประเทศ ล่าสุดได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนอีกครั้ง หลังเคยตรวจพบสารปนเปื้อนในตู้น้ำดื่มของโรงเรียนมาแล้ว

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ.ได้จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ.ในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาเขต 1-10 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของพื้นที่ให้บริการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม โดย กปภ.จะเก็บตัวอย่างน้ำดื่มที่ผ่านออกมาจากก๊อกตู้น้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากก๊อกเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทั้งคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย หากพบความผิดปกติ กปภ.จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข ที่ผ่านมา กปภ.ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี พบว่าตู้น้ำดื่มของโรงเรียนมีปริมาณสารตะกั่วและโครเมี่ยมสูงเกินมาตรฐาน ซึ่ง กปภ.ได้เสนอให้โรงเรียนงดการใช้ตู้น้ำดื่มดังกล่าว และเปลี่ยนวัสดุในการบัดกรีหรือเปลี่ยนตู้น้ำดื่มใหม่ ล่าสุด โรงเรียนชลราษฎรอำรุงได้จัดหาตู้น้ำดื่มใหม่ทดแทนของเดิม โดยแจ้งให้ สำนักงานประปาเขต 1 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย พบว่าคุณภาพน้ำที่ผ่านตู้น้ำดื่มดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของ กปภ. ซึ่งสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ กปภ.จะดำเนินโครงการดังกล่าวกับโรงเรียนแห่งอื่นๆ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน