กปภ.รุดช่วยชลประทานสตูลตรวจสอบคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.รุดช่วยชลประทานสตูลตรวจสอบคุณภาพน้ำ


กปภ.รุดช่วยชลประทานสตูลตรวจสอบคุณภาพน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชลประทานสตูลตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไคร หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำขุ่นและมีสนิมเจือปน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่โครงการชลประทานสตูลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโตนเขาไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จ.สตูล ว่า น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคมีสนิมเจือปนและมีสีขุ่น แต่โครงการชลประทานสตูล ไม่มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในระดับลึก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ กปภ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บตัวอย่างน้ำดิบในระดับที่ลึกจากผิวน้ำ เพื่อนำตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพนั้น กปภ. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยมอบหมายให้สำนักงานประปาเขต 5 จัดทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ด้วยการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในความลึก 4 ระดับ คือ ระดับผิวน้ำ ระดับความลึก 5 เมตร ระดับความลึก 10 เมตร และระดับความลึก 12 เมตร  เพื่อนำตัวอย่างน้ำกลับมาวิเคราะห์ผลทางด้านเคมีและกายภาพ คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบ  1 สัปดาห์ หากพบว่า คุณภาพน้ำมีปัญหา กปภ. จะได้เสนอแนะวิธีแก้ไขต่อโครงการชลประทานสตูลต่อไป

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความช่วยเหลือแก่โครงการชลประทานสตูลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ กปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ฟรี โดยหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ให้ กปภ. เข้าไปแนะนำและให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เลื่อนขึ้นข้างบน