แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตวันที่ 3 มิ.ย. นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตวันที่ 3 มิ.ย. นี้


แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตวันที่ 3 มิ.ย. นี้

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต มีความจำเป็นต้องล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมถังตกตะกอนในวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น. เนื่องจากน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยามีความขุ่นสูงทำให้ประสิทธิภาพของถังตกตะกอนลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหาโดยการผลิตน้ำเสริมที่โรงกรองน้ำคลอง 13

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน