กปภ.เผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานี


กปภ.เผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานี

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยโครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาอุดรธานี ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 80% คาดจะสามารถให้บริการได้เต็มระบบประมาณปลายปี 2551 ขณะที่โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาดกำลังผลิตวันละ 7,200 ลบ.ม.ที่โรงกรองน้ำบ้านถ่อน พร้อมจ่ายน้ำให้กับลูกค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานีรอบนอกในเดือนกรกฎาคม 2551

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จ.อุดรธานีเป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น กปภ.ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดสรรงบประมาณกว่า 430 ล้านบาท ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำของสำนักงานประปาอุดรธานี โดยก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาดกำลังผลิตวันละ 24,000 ลบ.ม. ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) เพื่อเพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีกวันละ 12,000 ลบ.ม. รวมทั้งก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ขนาดกำลังผลิตวันละ 7,200 ลบ.ม.บริเวณโรงกรองน้ำบ้านถ่อน ตลอดจนก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำโดยการสูบจ่ายผ่านหอถังสูงในบริเวณสำนักงานประปาเขต 7 และหน่วยบริการโนนสูง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อบริเวณพื้นที่ อ.เมืองรอบนอก และปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำเก่าที่ใช้งานมานานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้ากว่า 80% คาดว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้อย่างเต็มระบบประมาณปลายปี 2551 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่บริเวณโรงกรองน้ำบ้านถ่อน ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ อ.เมืองรอบนอกได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีก กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2551 จำนวน 93.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปากุมภวาปี เพื่อเพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีกวันละ 6,000 ลบ.ม. พร้อมวางท่อส่งน้ำความยาว 21 กิโลเมตร เพื่อส่งจ่ายน้ำมาเสริมให้กับสถานีจ่ายน้ำโนนสูง-น้ำคำ สำนักงานประปาอุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดซื้อที่ดินจำนวน 150 ไร่ สำหรับก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาแห่งใหม่ขนาดกำลังผลิตวันละ 48,000 ลบ.ม. ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงไปจนถึงปี 2558

เลื่อนขึ้นข้างบน