กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพายุ  นาร์กีส  ในพม่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพายุ  นาร์กีส  ในพม่า


กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพายุ  นาร์กีส  ในพม่า

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 15,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพายุไซโคลน  นาร์กีส  ในพม่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด จ.ตาก

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีสถล่มพม่าเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2551 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจำนวนมากนั้น นานาประเทศได้ระดมความช่วยเหลือทั้งด้านเครื่องเวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่างๆ แก่ประชาชนชาวพม่าที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือ กปภ.ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ชาวพม่าได้รับจากภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านน้ำดื่ม โดยมอบหมายให้สำนักงานประปาแม่สอด นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 15,000 ขวด ไปมอบให้กับศูนย์ประสานงานในการส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่า (AID CENTER FOR CYCLONE NARGIS TAK THAILAND) ซึ่งตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวพม่าในการบรรเทาทุกข์ที่ได้รับจากภัยพิบัติครั้งนี้ โดยมีนายสุวิชา โกมาสถิตย์ ผู้จัดการประปาแม่สอด เป็นผู้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับศูนย์ประสานงานฯ และมีนายก่อเกียรติ์ จุลพันธ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มของ กปภ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความช่วยเหลือของ กปภ.ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง กปภ.โดยสำนักงานประปาแม่สอด จึงได้ร่วมมือกับทางอำเภอแม่สอด เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

เลื่อนขึ้นข้างบน