กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา"


กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา"

          กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2551
           สำหรับผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาคและผู้สนใจแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ผู้สนใจโหลดใบสมัครได้ที่นี่) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรม กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0-7458-3300

Download ใบสมัครได้ที่นี่

เลื่อนขึ้นข้างบน