หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำ


หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำ

     หน่วยบริการหนองบัวโคก สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ เพิ่มเวลาจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ภายหลังน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคกมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบอย่างถาวร เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะพร้อมให้บริการประมาณเดือนธันวาคม 2551

     นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตเป็นน้ำประปา และจำเป็นต้องจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของหน่วยบริการหนองบัวโคกตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2551 ควบคู่กับการใช้รถยนต์บรรทุกน้ำประปาจากหน่วยบริการบ้านเพชรไปเติมลงถังน้ำใสของหน่วยบริการหนองบัวโคกเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เนื่องจากขณะนี้น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคกมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 20,000 ลบ.ม. ทำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เพิ่มขึ้น สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์จึงขอเพิ่มเวลาและปริมาณการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่หน่วยบริการหนองบัวโคกจากเดิมที่มีการจ่ายน้ำระหว่างเวลา 15.00 - 20.00 น. เป็นจ่ายน้ำระหว่างเวลา 6.00 - 20.00 น. และขอหยุดการใช้รถยนต์บรรทุกน้ำประปาจากหน่วยบริการบ้านเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ ขอให้ลูกค้าในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและพื้นที่ใกล้เคียง โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่มีการหยุดจ่ายน้ำ

     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่อย่างถาวร  กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท เพื่อวางท่อส่งน้ำประปาระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จากปลายท่อจ่ายน้ำบริเวณบ้านหัวทะเลของหน่วยบริการบ้านเพชรไปเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของหน่วยบริการหนองบัวโคก ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการ แก่ลูกค้าและประชาชนได้ประมาณเดือนธันวาคม 2551

เลื่อนขึ้นข้างบน