ป.เกาะสมุย พร้อมบริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.เกาะสมุย พร้อมบริการน้ำประปาดื่มได้


ป.เกาะสมุย พร้อมบริการน้ำประปาดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีประกาศน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ให้เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 104 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่  กปภ. ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อที่จ่ายไปสู่ประชาชน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม โดยปัจจุบัน กปภ. มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 103 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาเกาะสมุย รวม 6 ตำบล ได้แก่ ต.อ่างทอง ต.หน้าเมือง ต.มะเร็ต ต.ลิปะน้อย ต.ตลิ่งงาม และ ต.บ่อผุดบางส่วน เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 104 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย และ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานประปาเกาะสมุย ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้บริการประชาชนที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) และที่บริเวณจุดชมวิว ลาดเกาะ เฉวงน้อย

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สำนักงานประปาเกาะสมุยจะทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี จะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ 4 เดือน สำคัญอย่างยิ่งคือ ผู้ใช้น้ำจะต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน