ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549

ป.วัฒนานคร พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 24 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ.เตรียมมาตรการรับมือปัญหาน้ำเมืองระยอง - 22 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศ กปภ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2549 มท.3 แจงกรณีประปาระยองยึดประโยชน์สูงสุดของชาวระยอง - 17 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ. คิ๊กออฟกิจกรรมบริหารความเสี่ยง - 17 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) - 07 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ. เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาให้กับชาวระยองแล้ว - 08 กุมภาพันธ์ 2549 กปภ.ประกาศลดค่าติดตั้งประปา 15% ทั่วประเทศ - 02 กุมภาพันธ์ 2549
เลื่อนขึ้นข้างบน