กปภ. มั่นใจแล้งหน้าหน่วยบริการบึงสามพัน ป.หนองไผ่ ไม่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. มั่นใจแล้งหน้าหน่วยบริการบึงสามพัน ป.หนองไผ่ ไม่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา


กปภ. มั่นใจแล้งหน้าหน่วยบริการบึงสามพัน ป.หนองไผ่ ไม่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยโครงการขุดสระกักเก็บน้ำดิบของสำนักงานประปาหนองไผ่ ที่หน่วยบริการบึงสามพัน คืบหน้ากว่า 95% สามารถจ่ายน้ำให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว มั่นใจฤดูแล้งปีหน้าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเนื่องจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาหนองไผ่ (พื้นที่หน่วยบริการบึงสามพัน) จ.เพชรบูรณ์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวน 41 ล้านบาท ทำการขุดสระพักน้ำดิบขนาดความจุ 650,000 ลบ.ม. วางท่อส่งน้ำดิบใหม่ และปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา จากเดิมวันละ 1,200 ลบ.ม. เป็นวันละ 2,400 ลบ.ม. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น ปัจจุบันการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบแล้วเสร็จสามารถใช้งานแล้ว ส่วนการก่อสร้างสระกักเก็บน้ำดิบมีความก้าวหน้ากว่า 95% โรงผลิตน้ำประปามีความก้าวหน้ากว่า 85% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2552 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประปาหนองไผ่เริ่มใช้งานระบบโรงกรองน้ำใหม่แล้ว ส่งผลให้หน่วยบริการบึงสามพันซึ่งเดิมจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาอีกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน