มท.1 ตรวจความคืบหน้า ป.เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.1 ตรวจความคืบหน้า ป.เกาะสมุย


มท.1 ตรวจความคืบหน้า ป.เกาะสมุย

     พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะสมุยของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนฤดูแล้งปีหน้า

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้กำหนดกรอบแนวทางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำจืดสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการลงทุนสร้างสระเก็บน้ำและผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ทำให้ 4 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนเกาะสมุยมีความมั่นใจว่าสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ โดยไม่มีปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพออีกต่อไปนั้น

    ล่าสุด พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแล กปภ.ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานประปาเกาะสมุย เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งขณะนี้ กปภ.เตรียมที่ดินบริเวณพรุกระจูดเพื่อขุดสระเพิ่มน้ำดิบอีก 450,000 ลบ.ม. ควบคู่กับการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ขนาดกำลังผลิตวันละ 2,400 ลบ.ม.และการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ขนาดกำลังผลิตวันละ 2,400 ลบ.ม.ที่บริเวณพรุกระจูด ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการประชาชนก่อนฤดูแล้งปีหน้า สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป กปภ.เตรียมแผนเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในปี 2553 เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำ R.O.แห่งใหม่ขนาดกำลังผลิตวันละ 12,000 ลบ.ม.ที่บริเวณพรุกระจูด รวมทั้งการร่วมมือกับกรมชลประทานผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลิปะใหญ่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองแห่งใหม่ ทั้งนี้ หากแผนงานดังกล่าวทั้งหมดดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ได้ถึงปี 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน