กปภ. ผนึก  ทรู  รับชำระค่าน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ผนึก  ทรู  รับชำระค่าน้ำ


กปภ. ผนึก  ทรู  รับชำระค่าน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งสร้างสรรค์บริการรวดเร็วประทับใจลูกค้า ด้วยการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการชำระค่าน้ำประปาผ่านร้านทรู พาร์ทเนอร์ และร้านทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส โดยเปิดโครงการนำร่อง 3 เดือนที่สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า แม้ว่า กปภ.จะได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายน้ำไม่สะท้อนต้นทุน แต่ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ถูกใจลูกค้า กปภ.ยังเดินหน้าปฏิบัติการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ โดยยังคงร่วมกับเอกชนเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการชำระค่าน้ำประปาให้มีความหลากหลาย เช่น การหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบรวมศูนย์, การชำระผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์, การชำระผ่านจุดบริการ Lotus ฯลฯ ล่าสุดร่วมกับบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดช่องทางใหม่ในการชำระค่าน้ำประปา ภายใต้สัญลักษณ์ True Partner และทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส โดยลูกค้าสามารถชำระผ่านจุดบริการร้านทรู พาร์ทเนอร์ และร้านทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส ที่มี 600 สาขาทั่วประเทศ ในอัตราค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ละ 10 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ จะเริ่มโครงการนำร่องเปิดให้บริการชำระค่าน้ำประปาเฉพาะลูกค้าของ สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป หากผลตอบรับน่าพอใจจะขยายพื้นที่ให้บริการจนกว่าจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ อนึ่ง การชำระค่าน้ำประปาผ่านร้านทรู พาร์ทเนอร์ และร้านทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส จะรับชำระค่าน้ำประปาเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท ตามใบแจ้งหนี้ระบบบาร์โค้ดที่ไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยรับชำระทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรืออย่างย่อ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการร้านทรู พาร์ทเนอร์ และร้านทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และเพิ่มความสะดวก กปภ.จะยังคงรุกหน้าต่อไปเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเป็นนโยบายหลักในการพัฒนางานบริการลูกค้าของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน