ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน ตุลาคม 2549

กปภ.เพิ่มมาตรการป้องกันมิเตอร์น้ำหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย - 31 ตุลาคม 2549 น้ำท่วมสุพรรณบุรี กปภ.ยังจ่ายน้ำได้ตามปกติ - 27 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ กปภ. - 25 ตุลาคม 2549 การพิจารณาเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550 - 19 ตุลาคม 2549 กปภ. เผยผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง - 19 ตุลาคม 2549 กปภ. เตรียมเพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศปีหน้า - 13 ตุลาคม 2549 กปภ. เผยผลกระทบน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง - 12 ตุลาคม 2549 น้ำท่วมจันทบุรี กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติแล้ว - 11 ตุลาคม 2549 ชาวรังสิตโล่งใจ น้ำประปาเพียงพอแล้ว - 06 ตุลาคม 2549เลื่อนขึ้นข้างบน