ป.น้ำพอง จ่ายน้ำให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้ตามปกติแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.น้ำพอง จ่ายน้ำให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้ตามปกติแล้ว


ป.น้ำพอง จ่ายน้ำให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้ตามปกติแล้ว

    สำนักงานประปาน้ำพอง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางท่อจ่ายน้ำประปาชั่วคราวทดแทนท่อประปาที่ชำรุดฉีกขาดจากเหตุอุทกภัย เผยขณะนี้สามารถให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ อ.น้ำพอง, อ.เขาสวนกวาง และหน่วยบริการวังชัย ได้ตามปกติแล้ว

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ มีพายุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในหลายพื้นที่ จนต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงลำน้ำพอง และทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE ขนาด 500 มม. ของสำนักงานประปาน้ำพองที่วางผ่านลำน้ำพองชำรุดฉีกขาด ส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ อ.น้ำพอง, อ.เขาสวนกวาง และหน่วยบริการวังชัย ไม่มีน้ำใช้ โดยสำนักงานประปาน้ำพองได้จ่ายน้ำประปาฟรีโดยไม่คิดมูลค่าแก่หน่วยงานราชการต่างๆ ประมาณ 5.5 ล้านลิตร  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนั้น บัดนี้ สำนักงานประปาน้ำพองแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการวางท่อจ่ายน้ำชั่วคราวเป็นท่อ PVC ขนาด 400 มม. ข้ามสะพานแม่น้ำพอง โดยเชื่อมจากสำนักงานประปาน้ำพองไปยังเทศบาลตำบลน้ำพอง ความยาวประมาณ 270 ม. ซึ่งการวางท่อทดแทนข้างต้นดำเนินการแล้วเสร็จสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว  สำนักงานประปาเขต 6 ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 เพื่อวางท่อถาวรทดแทน เป็นท่อจ่ายน้ำ SP ขนาด 400 มม. ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท

เลื่อนขึ้นข้างบน