ป.สมุทรสาคร-อ้อมน้อย-สามพราน พัฒนาระบบชำระค่าน้ำต่างสาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.สมุทรสาคร-อ้อมน้อย-สามพราน พัฒนาระบบชำระค่าน้ำต่างสาขา


ป.สมุทรสาคร-อ้อมน้อย-สามพราน พัฒนาระบบชำระค่าน้ำต่างสาขา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยสำนักงานประปาสมุทรสาคร-อ้อมน้อย-สามพราน มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาต่างสาขา เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากนโยบายของ กปภ. ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทดลองปรับเปลี่ยนระบบอ่านมาตรวัดน้ำจากเดิมให้พนักงานไปเก็บเงินตามบ้านมาเป็นระบบอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณและออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทันทีด้วยคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพา (Handheld Meter Reader) ปรากฎว่าได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการใช้น้ำและจำนวนค่าน้ำที่จะต้องชำระได้ทันที ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเลือกช่องทางการชำระเงิน ล่าสุด สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน ได้พัฒนาระบบชำระค่าน้ำประปาต่างสาขา โดยลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวสามารถชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาได้ที่สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเลือกช่องทางชำระค่าน้ำประปาให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถนำใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานประปาทั้ง 3 สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30   15.30 น. และไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากลูกค้าค้างชำระค่าน้ำประปาเกิน 2 เดือน ขอให้นำใบแจ้งหนี้ไปชำระ ณ สำนักงานประปาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาระบบชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานบริการลูกค้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเลือกช่องทางชำระค่าน้ำประปาและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน