ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มิถุนายน 2547

ใช้น้ำผิวดินแทนน้ำใต้ดิน ในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาครยังไม่ขยับ - 25 มิถุนายน 2547 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. - 28 มิถุนายน 2547 กปภ. รับมอบงานขุดลอกสระเก็บน้ำดิบบ้านตรง อ.ปากพนัง จากกรมชลฯ - 23 มิถุนายน 2547 การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และระบบงานด้าน บัญชีและการเงินใหม่ - 21 มิถุนายน 2547 ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 04 มิถุนายน 2547 ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 04 มิถุนายน 2547 ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ - 04 มิถุนายน 2547 รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค - 08 มิถุนายน 2547


เลื่อนขึ้นข้างบน