ป.ชัยนาท พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ชัยนาท พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 แล้ว


ป.ชัยนาท พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 แล้ว

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ชัยนาท จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยนาท เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพิธีเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมือง 73 จังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการผลิตน้ำประปาของ กปภ.จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจที่จะบริโภคน้ำประปา จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ชัยนาท ดำเนินโครงการน้ำประปา  ดื่มได้ในเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยนาท ทั้งนี้ หลังจากได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้ว จึงได้ประกาศรับรองให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาชัยนาท เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 106 ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพิธีเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธี รวมทั้งได้มีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณพิธีเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองชัยนาท และเขตเทศบาลตำบลหันคาทั้งหมด หลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้แล้ว กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาชัยนาท โดย กปภ.ขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน