กปภ.ไม่ได้รับผลกระทบ กรณีพบสารปนเปื้อนในน้ำบาดาลที่ จ.สุพรรณบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ไม่ได้รับผลกระทบ กรณีพบสารปนเปื้อนในน้ำบาดาลที่ จ.สุพรรณบุรี


กปภ.ไม่ได้รับผลกระทบ กรณีพบสารปนเปื้อนในน้ำบาดาลที่ จ.สุพรรณบุรี

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาของสำนักงานประปาอู่ทอง และสำนักงานประปาด่านช้างไม่ได้รับผลกระทบ หลังมีข่าวพบสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลที่ อ.อู่ทอง และ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจพบสารปนเปื้อนที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ทำปุ๋ยตกค้างในแหล่งน้ำบาดาลที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และตรวจพบสารหนูปลอมปนอยู่ในแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปาที่ ต.วังยาว และ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นั้น ขอเรียนว่า ปัจจุบันพื้นที่ ต.วังยาว และ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง ใช้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งอยู่นอกพื้นที่บริการของ กปภ. สำหรับระบบผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาอู่ทอง และ สำนักงานประปาด่านช้าง ของ กปภ.เป็นระบบน้ำประปาผิวดิน ใช้แหล่งน้ำดิบของกรมชลประทานในลุ่มแม่น้ำท่าจีน สำนักงานประปาทั้ง 2 แห่งจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กปภ.ได้กำชับให้สำนักงานประปาทั้ง 2 แห่งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้าและประชาชนที่ใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.  

เลื่อนขึ้นข้างบน