ป.สามพราน, ป.อ้อมน้อย และ ป.สมุทรสาคร แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 19 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.สามพราน, ป.อ้อมน้อย และ ป.สมุทรสาคร แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 19 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้


ป.สามพราน, ป.อ้อมน้อย และ ป.สมุทรสาคร แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 19 มิ.ย.-15 ก.ค. นี้

     สำนักงานประปาสามพราน อ้อมน้อย และสมุทรสาคร จะทำการทดสอบเพื่อตรวจหาการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำประปา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันที่ 19 มิถุนายน   15 กรกฎาคม 2551 ระหว่างเวลา24.00   03.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาทั้ง 3 แห่ง ดังนี้

       19 มิ.ย.51     ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ถึงธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสามพราน
       23 มิ.ย.51     ถ.พุทธมณฑลสาย 4 และ ถ.เพชรเกษม
       24 มิ.ย.51     พื้นที่บริการของสำนักงานประปาสมุทรสาครทั้งหมด ยกเว้น ซ.แคลาย ถ.แคลาย-บางบอน
       25 มิ.ย.51     ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสามพราน ถึงโรงกรองน้ำนครชัยศรี
       26 มิ.ย.51     ถ.เศรษฐกิจ
       30 มิ.ย.51     ถ.เอกชัย ตั้งแต่วัดโพธิ์แจ้ ถึง คลองสี่วา
         1 ก.ค.51     ถ.พุทธมณฑลสาย 4 - 5 ถ.เศรษฐกิจ และ ถ.เพชรเกษม
         2 ก.ค.51     ถ.พระราม 2 ตั้งแต่มหาชัยเมืองใหม่ ถึงทางเข้าเมืองสมุทรสาคร ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.นาดี และ ต.คอกกระบือ
         3 ก.ค.51     ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ถึง ถ.ศาลายา
         9 ก.ค.51     ม.5 - 7 ต.ท่าทราย ต.ท่าจีน ต.บางหญ้าแพรก ต.บางกระเจ้า ต.บ้านบ่อ ต.บางโทรัด ต.กาหลง ต.ชัยมงคล ต.นาดี
                          ต.โคกขาม ต.คอกกระบือ และ ต.พันท้ายนรสิงห์
       14 ก.ค.51     โรงกรองน้ำนครชัยศรีถึงดอนยายหอม
       15 ก.ค.51     ถ.แคลาย-บางบอน

    สำนักงานประปาทั้ง 3 แห่ง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาสามพราน หมายเลขโทรศัพท์ 034-322-681 สำนักงานประปาอ้อมน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 02-420-8008-9 และสำนักงานประปาสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-411-844

เลื่อนขึ้นข้างบน