ป.หนองบัวลำภู ยกมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.หนองบัวลำภู ยกมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้


ป.หนองบัวลำภู ยกมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของหน่วยบริการนากลาง สำนักงานประปาหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 109 ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประสานนโยบายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.หนองบัวลำภู ได้ประกาศให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของหน่วยบริการนากลาง สำนักงานประปาหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 109 ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าการ กปภ. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 4 จุด คือ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง บริเวณที่ว่าการอำเภอนากลาง บริเวณโรงพยาบาลนากลาง และบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อ.นากลาง รวมทั้งได้มีการจัดนิทรรศการโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน และประชาชนทั่วไป

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้ครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และหลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของหน่วยบริการนากลาง สำนักงานประปาหนองบัวลำภู โดย กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน