น้ำประปาเขาชัยสนดื่มได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำประปาเขาชัยสนดื่มได้แล้ว


น้ำประปาเขาชัยสนดื่มได้แล้ว

    วันนี้ (6 มิถุนายน 2551) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.พัทลุง จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเขาชัยสน เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 105 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่ กปภ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อที่จ่ายไปสู่ประชาชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกจนถึงปัจจุบันรวม 104 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด สำนักงานประปาเขต 5 ได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาเขาชัยสน จนได้รับการรับรองแล้วว่ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย และได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาเขาชัยสน จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งนับเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 105 ของ กปภ. โดยจะมีการร่วมลงนามเพื่อประกาศรับรองคุณภาพน้ำประปาระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย นอกจากนี้ สำนักงานประปาเขาชัยสน ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน และบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชัยสน

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการประกาศให้พื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเขาชัยสนเป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แล้ว กปภ.จะมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ต่อลูกค้าผู้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกัน ดูแลรักษาระบบท่อประปาภายในบ้านให้สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อก

เลื่อนขึ้นข้างบน