ข่าวดี! ระบบผลิตน้ำคลอง 13 พร้อมให้บริการชาวรังสิตเดือนมิ.ย.51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวดี! ระบบผลิตน้ำคลอง 13 พร้อมให้บริการชาวรังสิตเดือนมิ.ย.51


ข่าวดี! ระบบผลิตน้ำคลอง 13 พร้อมให้บริการชาวรังสิตเดือนมิ.ย.51

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ขนาดวันละ 48,000 ลบ.ม. ที่บริเวณคลอง 13 อ.ธัญบุรีแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำตั้งแต่คลอง 6 - 13 ฝั่งธัญบุรีและ ลำลูกกา ต้นเดือนมิถุนายน 2551

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ปทุมธานี   รังสิต โดยมีสาเหตุมาจากชุมชนย่านปทุมธานี   รังสิตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น กปภ.ได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  โดยสำนักงานประปารังสิตได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาดกำลังผลิตวันละ 7,000 ลบ.ม. รวมทั้งซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายบริการเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20,000 ลบ.ม. ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณปลายเส้นท่อมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน กปภ.ได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ขนาดกำลังผลิตวันละ 48,000 ลบ.ม. ณ บริเวณคลอง 13 อ.ธัญบุรี ควบคู่กับการวางท่อส่งจ่ายน้ำความยาว 15 ก.ม.เพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเมืองธัญบุรี เทศบาลตำบลหนองเสือ เทศบาลตำบลลำไทร ชุมชนรอบนอก ชุมชนเลียบคลอง 13 ชุมชนถนนลำลูกกา-ลำไทรและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตั้งแต่คลอง 6 - 13 ฝั่งธัญบุรีและ ลำลูกกา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต กปภ.จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกวันละ 50,000 ลบ.ม. เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จนถึงปี 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน