กปภ.เพิ่มบริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาผ่านอินเตอร์เน็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เพิ่มบริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาผ่านอินเตอร์เน็ต


กปภ.เพิ่มบริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาผ่านอินเตอร์เน็ต

    การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ก้าวไปอีกขั้นด้วยการบริการที่ทันสมัยกับบริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาผ่านอินเตอร์เน็ต อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์,มหาสารคาม, ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก และด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ กปภ.ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา กปภ.จึงได้พัฒนาระบบและโปรแกรมเกี่ยวกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กปภ.ได้เปิดให้บริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://reg6.pwa.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฎบนหน้าจอและเมือได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประปาที่ให้บริการจะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดที่ให้ผู้ขอติดตั้งประปามาชำระเงินพร้อมเอกสารฉบับจริง

เลื่อนขึ้นข้างบน