กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108


กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.กาญจนบุรี จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาพนมทวน เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ กปภ.ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ปัจจุบัน กปภ.มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 107 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.กาญจนบุรี จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาพนมทวน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน เทศบาลตำบลรางหวาย อบต.พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร อบต.รางหวาย อบต.จรเข้สามพัน อบต.หนองโรง และ อบต.ทุ่งสมอ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 108 ของ กปภ.ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. นายอำเภอพนมทวน และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานประปาพนมทวนได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.พนมทวน และบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาพนมทวน กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน