กปภ. เพิ่มทางเลือกชำระค่าน้ำผ่าน TESCO Lotus (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เพิ่มทางเลือกชำระค่าน้ำผ่าน TESCO Lotus


กปภ. เพิ่มทางเลือกชำระค่าน้ำผ่าน TESCO Lotus

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ TESCO Lotus เปิดให้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านจุดรับชำระโลตัสเอ็กซ์เพรส และตลาดโลตัส โดยเปิดโครงการนำร่องที่สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต เริ่ม 9 มิถุนายน 2551 และจะขยายผลไปยังสำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปาศรีราชา และสำนักงานประปาพัทยา ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2551

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการชำระค่าน้ำประปา อาทิ การหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบรวมศูนย์, การชำระผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ ล่าสุดร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ TESCO Lotus เปิดช่องทางใหม่สำหรับการชำระค่าน้ำประปา ภายใต้สัญลักษณ์ Lotus ซึ่งลูกค้าสามารถชำระผ่านทางโลตัสเอ็กซ์เพรส และตลาดโลตัส ที่มี 382 สาขาทั่วประเทศ โดยเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ฉบับละ 10 บาท สำหรับระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการชำระค่าน้ำประปาเฉพาะลูกค้าของสำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ระยะที่ 2 จะเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้าของสำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปาศรีราชา และสำนักงานประปาพัทยา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 โดยเป็นโครงการนำร่องมีระยะเวลา 4 เดือน หากผลตอบรับน่าพอใจ จะขยายพื้นที่การให้บริการออกไปจนกว่าจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ การชำระค่าน้ำประปาผ่านโลตัสเอ็กซ์เพรส และตลาดโลตัส จะรับชำระค่าน้ำประปาเฉพาะเงินสดตามใบแจ้งหนี้ระบบบาร์โค้ด โดยไม่จำกัดวงเงินต่อใบแจ้งหนี้ และต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง TESCO Lotus และ กปภ. ในการรับชำระ ค่าน้ำประปาครั้งนี้ นับเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนางานบริการลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ซึ่งลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านโลตัสเอ็กซ์เพรส และตลาดโลตัส ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เลื่อนขึ้นข้างบน