ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 249 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
101 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 160 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
ชลบุรี นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
102 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
ชลบุรี นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน
103 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เลขที่ 34 ถนนธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
รหัสไปรษณีย์ 20170
ชลบุรี นายรัตนัย แสงสว่าง
104 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม 7 ถนนจารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
รหัสไปรษณีย์ 20140
ชลบุรี นายสมนึก สุรินทร์
105 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา 141/19 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
รหัสไปรษณีย์ 20110
ชลบุรี นายจตุพร อิ่มสำราญ
106 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง 215 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
รหัสไปรษณีย์ 20230
ชลบุรี นายชัยทัช อิ้ดแสง
107 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 26/1 หมู่12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
รหัสไปรษณีย์ 20150
ชลบุรี นายสุทัศน์ นุชปาน
108 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา 61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24000
ฉะเชิงเทรา นายบรรจง ศรีสุข
109 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 89 หมู่ 2 ถนนเทพรัตน ต.บางวัว อ.บางปะกง
รหัสไปรษณีย์ 24130
ฉะเชิงเทรา นายสมชาย ตันฑุลวาณิช
110 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
รหัสไปรษณีย์ 24110
ฉะเชิงเทรา นายนิกร หมวกสีปาน
111 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม 447 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 24120
ฉะเชิงเทรา นายชยพล พาแพง
112 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 21000
ระยอง นายไพฑูรย์ อรชร
113 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 118 หมู่5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง
รหัสไปรษณีย์ 21130
ระยอง นายปราโมทย์ ฉันทะ
114 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ 35 ม.7 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง
รหัสไปรษณีย์ 21170
ระยอง นายอนันต์ เรศจะโปะ
115 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี 5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 22000
จันทบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ
116 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง 15/1 ม.3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
รหัสไปรษณีย์ 22110
จันทบุรี นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ
117 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด 390 ม.3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 23000
ตราด นายจิรพงค์ แสวงการ
118 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ 576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
รหัสไปรษณีย์ 23110
ตราด นายพินิจ ศิลาแลง
119 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 27000
สระแก้ว นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ
120 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร 1282 หมู่10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
รหัสไปรษณีย์ 27160
สระแก้ว นายมานะ ทองน้อยยิ่ง
121 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 40/1 ถ.บำรุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
รหัสไปรษณีย์ 27120
สระแก้ว นายสกล ถุงทรัพย์
122 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี 21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25000
ปราจีนบุรี นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง
123 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
รหัสไปรษณีย์ 25110
ปราจีนบุรี นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์
124 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 34000
อุบลราชธานี นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
125 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 34000
อุบลราชธานี นายวีรวัฒน์ อังควณิช
126 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร 62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
รหัสไปรษณีย์ 34110
อุบลราชธานี นายไพนิช นิพขันธ์
127 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม 384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
รหัสไปรษณีย์ 34160
อุบลราชธานี นายฉลวย กาบบัวศรี
128 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ 120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
รหัสไปรษณีย์ 34170
อุบลราชธานี นายณฐกฤต พรมนนท์
129 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ 400 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 37000
อำนาจเจริญ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
130 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร เลขที่ 41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 35000
ยโสธร นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
131 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
รหัสไปรษณีย์ 35120
ยโสธร
132 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
รหัสไปรษณีย์ 35130
ยโสธร
133 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 31000
บุรีรัมย์ นายบรรจง เทพเกษตรกุล
134 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก 178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม อ.สตึก
รหัสไปรษณีย์ 31150
บุรีรัมย์
135 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ 726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
รหัสไปรษณีย์ 31130
บุรีรัมย์
136 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง 59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง
รหัสไปรษณีย์ 31110
บุรีรัมย์ นายปฏิเวธ จันทร์หอม
137 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย 40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
รหัสไปรษณีย์ 31170
บุรีรัมย์ นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
138 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 32000
สุรินทร์ นายอำพล สุดนิคม
139 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ 71 หมู่ 1 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 32110
สุรินทร์
140 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี 145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 32130
สุรินทร์ นายศุภกร รัตนคูหะ
141 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 33000
ศรีสะเกษ นายไมตรี เขตตะ
142 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ 356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์
รหัสไปรษณีย์ 33110
ศรีสะเกษ นางอนันต์พร รัตนคูหะ
143 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร 49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกกดาหาร อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 49000
มุกดาหาร นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
144 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ 160 หมู่ 1 ถ.สังขะ -บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ
รหัสไปรษณีย์ 33150
สุรินทร์ นางสาวธิติมา วาพันสุ
145 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 52 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 18000
สระบุรี นายประจักร์ จิตรีพิทย์
146 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท 47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท
รหัสไปรษณีย์ 18120
สระบุรี นายอนันต์ สุขสุมิตร
147 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค 144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค
รหัสไปรษณีย์ 18140
สระบุรี นางอิสรีย์ พลเสน
148 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก 1 ถ.มิตภาพ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
รหัสไปรษณีย์ 18180
สระบุรี นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ
149 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ 72/1 หมู่ที่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
รหัสไปรษณีย์ 18130
สระบุรี นายมนต์ชัย กองสุทธิ
150 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 216 ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 15000
ลพบุรี นายชินรัตน์ ใยดี
เลื่อนขึ้นข้างบน