ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 228 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
101 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 21000
ระยอง นายไพฑูรย์ อรชร
102 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 118 หมู่5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง
รหัสไปรษณีย์ 21130
ระยอง นายปราโมทย์ ฉันทะ
103 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี 5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 22000
จันทบุรี นายจิรพงศ์ แสวงการ
104 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง 15/1 ม.3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
รหัสไปรษณีย์ 22110
จันทบุรี นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ
105 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด 390 ม.3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 23000
ตราด นายสรายุทธ ทองเหี่ยง
106 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ 576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
รหัสไปรษณีย์ 23110
ตราด นายศักดิกร เชื้อแพ่ง
107 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27000
สระแก้ว นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง
108 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร 1282 หมู่10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
รหัสไปรษณีย์ 27160
สระแก้ว นายมานะ ทองน้อยยิ่ง
109 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 40/1 ถ.บำรุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
รหัสไปรษณีย์ 27120
สระแก้ว นายสกล ถุงทรัพย์
110 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี 21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25000
ปราจีนบุรี นายอนันต์ เรศจะโปะ
111 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
รหัสไปรษณีย์ 25110
ปราจีนบุรี นายชัยวัฒน์ พูลรอด
112 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 34000
อุบลราชธานี นายวีรวัฒน์ อังควณิช
113 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร 62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
รหัสไปรษณีย์ 34110
อุบลราชธานี นายณฐกฤต พรมนนท์
114 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม 384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
รหัสไปรษณีย์ 34160
อุบลราชธานี นายฉลวย กาบบัวศรี
115 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ 120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
รหัสไปรษณีย์ 34170
อุบลราชธานี นายไพนิช นิพขันธ์
116 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ 400 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 37000
อำนาจเจริญ นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
117 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร เลขที่ 41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 35000
ยโสธร นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช
118 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
รหัสไปรษณีย์ 35120
ยโสธร นางสาวพรรวินท์ ราษี
119 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
รหัสไปรษณีย์ 35130
ยโสธร นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
120 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 31000
บุรีรัมย์ นายบรรจง เทพเกษตรกุล
121 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก 178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม อ.สตึก
รหัสไปรษณีย์ 31150
บุรีรัมย์ นายไพศาล แก้วคูณ
122 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ 726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
รหัสไปรษณีย์ 31130
บุรีรัมย์ นายวีระพล เขียวสะอาด
123 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง 59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง
รหัสไปรษณีย์ 31110
บุรีรัมย์ นายปฏิเวธ จันทร์หอม
124 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย 40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
รหัสไปรษณีย์ 31170
บุรีรัมย์ นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
125 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ 31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 32000
สุรินทร์ นายอำพล สุดนิคม
126 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ 71 หมู่ 1 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 32110
สุรินทร์ นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
127 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี 145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 32130
สุรินทร์ นายศุภกร รัตนคูหะ
128 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 33000
ศรีสะเกษ นายไมตรี เขตตะ
129 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ 356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์
รหัสไปรษณีย์ 33110
ศรีสะเกษ นางอนันต์พร รัตนคูหะ
130 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร 49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกกดาหาร อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 49000
มุกดาหาร นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
131 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ 160 หมู่ 1 ถ.สังขะ -บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ
รหัสไปรษณีย์ 33150
สุรินทร์ นางสาวธิติมา วาพันสุ
132 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท 47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท
รหัสไปรษณีย์ 18120
สระบุรี นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี
133 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค 144 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยทราย อ.หนองแค
รหัสไปรษณีย์ 18140
สระบุรี นางอิสรีย์ พลเสน
134 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก 424/5 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
รหัสไปรษณีย์ 18180
สระบุรี นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ
135 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ 72/1 หมู่ที่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
รหัสไปรษณีย์ 18130
สระบุรี นายมนต์ชัย กองสุทธิ
136 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 216 ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 15000
ลพบุรี นายชินรัตน์ ใยดี
137 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ 56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่
รหัสไปรษณีย์ 15110
ลพบุรี นายกิติทัศ เรืองดิษฐ
138 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล 460 หมู่ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
รหัสไปรษณีย์ 15130
ลพบุรี นายสนธิ บุญศิริ
139 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี 166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน ต.บางมัญ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 16000
สิงห์บุรี นายชวลิต วรชิน
140 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 59 ถ. เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 14000
อ่างทอง นายอนันต์ สุขสุมิตร
141 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ 1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
รหัสไปรษณีย์ 14110
อ่างทอง นายวีรพันธ์ มีนะพงษ์
142 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 118 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000
พระนครศรีอยุธยา นายขวัญชัย กิจกอบชัย
143 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 38/3 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
รหัสไปรษณีย์ 13120
พระนครศรีอยุธยา นางกรุณา คุ้มสว่าง
144 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา 9/9 หมู่ 2 ถ. บำรุงท้องที่ ต.สามกอ อ.เสนา
รหัสไปรษณีย์ 13110
พระนครศรีอยุธยา นายพรชัย เกษดี
145 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ 399/7 ม.9 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา อ.ท่าเรือ
รหัสไปรษณีย์ 13130
พระนครศรีอยุธยา นายชิงชัย สิริสุรพล
146 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 12000
ปทุมธานี นายกฤษณ์ ก้อนนาค
147 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 72 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์ 12130
ปทุมธานี นายภวัต แผลงศรี
148 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 97/6 ม.5 ถ.นครนายก-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 26000
นครนายก นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี
149 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 53 หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
รหัสไปรษณีย์ 26110
นครนายก นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ
150 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา 263 หมู่4 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 30310
นครราชสีมา นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ
เลื่อนขึ้นข้างบน