ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
ที่อยู่
เลขที่ 41 ถ.เทศบาล 1
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ยโสธร
35000
โทรศัพท์
0-4571-1540
โทรสาร
0-4571-1541
Email
WipaweeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,387 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 499,587 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 419,888 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 289,835 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2020 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปี2563
2 14/07/2020 ประกาศรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ.
3 14/07/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
4 14/07/2020 กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2563
5 14/07/2020 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
6 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563
7 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563
8 14/07/2020 คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถานีผลิตน้ำโพธาราม รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563
9 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกหาท่อรั่วท่อแตก
10 14/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2020 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ S ขนาด 500 มม. บริเวณ หน้าโฮมโปรกับหน้าปั๊ม ปตท. ต.หนองขาม_15/07/2563
2 15/07/2020 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด _15/07/2563
3 15/07/2020 กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉินบริเวณหน้า ตรอ.สันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
4 15/07/2020 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้า ตรอ.สันป่าฝ้าย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน_15/07/2563
5 15/07/2020 กปภ.สาขาด่านซ้าย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านนาอ้อ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_15/07/2563
6 15/07/2020 กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ม.5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_15/07/2563
7 15/07/2020 กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ pvc ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตกทางลงธันเดอร์นวดเพื่อสุขภาพ_15/07/2563
8 15/07/2020 กปภ.สาขาท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _15/07/63
9 15/07/2020 กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PVC ขนาด 100 มม. และ 200 มม. _15/07/63
10 15/07/2020 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _15/07/63
เลื่อนขึ้นข้างบน