ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา
ที่อยู่
หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา
ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
35120
โทรศัพท์
0-4578-1353
โทรสาร
0-4578-1353
Email
 

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,297 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 107,330 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 103,330 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 89,326 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุม บึงลาดควาย , ห้วยลำโพง 872 356
2 หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเปือย 2,100 671
3 หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบล คำเตย 2,307 670
4 หน่วยบริการกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา 1,795 981
5 แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล สวาท ลำเซบาย (รับน้ำจากการระบายของ อ่างฯ ห้วยลิงโจน) , สระ กปภ.บ้านด่าน (สำรอง) , อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน (ชป.ยโสธร) 1,094 535
6 แม่ข่ายเลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำราญ 4,296 1,196
7 แม่ข่ายเลิงนกทา องค์การบริหารส่วนตำบล สามแยก 7,528 2,488
8 แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล สามแยก 3,948 2,090
9 แม่ข่ายเลิงนกทา เทศบาลตำบล เลิงนกทา 3,029 1,029
รวม 26,969 10,016

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/01/2020 กปภ. จับมือพันธมิตรกรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง
2 17/01/2020 ผู้ว่าการ กปภ. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”
3 17/01/2020 ผอ.กปภ.ข.6 ให้การต้อนรับ ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น หารือแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63
4 17/01/2020 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และคณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สวัสดีปีใหม่ 2563
5 17/01/2020 ผอ.กปภ.ข.6 และคณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ 2563
6 17/01/2020 กปภ.ข.6 ร่วมกับ กปภ.สาขาแก้งคร้อ เดินขบวนรณรงค์ประหยัดน้ำ และให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
7 17/01/2020 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน มกราคม 2563 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)
8 17/01/2020 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10
9 17/01/2020 กปภ.สาขาพยุหะคีรี มอบน้ำดื่มเพื่อให้ประชาชนที่เข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษญาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 17/01/2020 กปภ.สาขาเลย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/01/2020 กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง_18/01/2563
2 18/01/2020 กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น._17/01/3
3 18/01/2020 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขารังสิต_18/01/2563
4 18/01/2020 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณภายในสำนักงานกปภ.สาขารังสิต_18/01/2563
5 17/01/2020 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) หยุดจ่ายน้ำกรณีฉุกเฉิน วันที่ 17 มกราคม 2563
6 17/01/2020 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ข้างร้านเนื้อย่างอิ่มเอม _16/1/2563
7 17/01/2020 กปภ.สาขาศรีสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ สะพานน้ำยาม ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร_17/01/2563
8 17/01/2020 กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงผลิตน้ำกระจัน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_17/01/2563
9 17/01/2020 กปภ.สาขาอุดรธานีประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยโพนพิสัย 3_17/01/2563
10 17/01/2020 กปภ.สาขานครนายก จ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ซอยบ้านใหญ่_17/01/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน