ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 249 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
201 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 86/2 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 84000
สุราษฎร์ธานี นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
202 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ 204/4 หมู่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
รหัสไปรษณีย์ 84160
สุราษฎร์ธานี นางอัญชลี รัตนสุภา
203 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 55/6 หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
รหัสไปรษณีย์ 84140
สุราษฎร์ธานี นายสุรพงศ์ สมหวัง
204 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร 111/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
รหัสไปรษณีย์ 84190
สุราษฎร์ธานี นางสาวสุดาพร นาคพิน
205 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน 90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
รหัสไปรษณีย์ 84230
สุราษฎร์ธานี นายสิงหะนาท ธานีรัตน์
206 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา 361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
รหัสไปรษณีย์ 84110
สุราษฎร์ธานี นางจันทิรา ทองพูล
207 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร 259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 86000
ชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์
208 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
รหัสไปรษณีย์ 86110
ชุมพร นายจีรศักดิ์ หัถชีพ
209 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง 304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 85000
ระนอง นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา
210 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา 24 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 82000
พังงา นายชัฏ ชูพงศ์
211 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า 314/4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
รหัสไปรษณีย์ 82110
พังงา นายสุเทพ ลี้ยุทธานนท์
212 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง 7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง
รหัสไปรษณีย์ 82120
พังงา นายจเร โสมาพงศ์
213 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต 106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
รหัสไปรษณีย์ 83120
ภูเก็ต นายไกรสร มะหะหมัด
214 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ 93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 81000
กระบี่ นายฉลาด ลิ่มปะรังษี
215 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก 160/2 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
รหัสไปรษณีย์ 81110
กระบี่ นางนุชนภา พิณทอง
216 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง 200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
รหัสไปรษณีย์ 80110
นครศรีธรรมราช นายวุฒิพร บุญดี
217 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด 11 หมู่ที่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
รหัสไปรษณีย์ 80180
นครศรีธรรมราช นายชวลิต บัวจีน
218 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง 291 ม.3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
รหัสไปรษณีย์ 80140
นครศรีธรรมราช นางเสาวนิตย์ จงจิตร
219 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี 300 หมู่ 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง
รหัสไปรษณีย์ 80250
นครศรีธรรมราช นายสุคนธ์ ชูรักษา
220 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม 36 ม. 9 ทางไปหาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม
รหัสไปรษณีย์ 80210
นครศรีธรรมราช นายสานิษ กาญจนกุล
221 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช 151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
รหัสไปรษณีย์ 80000
นครศรีธรรมราช นายสุริยะ ป้านนาค
222 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
รหัสไปรษณีย์ 86140
ชุมพร นายสมพงศ์ ณ นคร
223 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน 91/13 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
รหัสไปรษณีย์ 84280
สุราษฎร์ธานี นายธีระพล โชคคณาพิทักษ์
224 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม 199/14 หมู่2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
รหัสไปรษณีย์ 81120
กระบี่ นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ
225 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 90000
สงขลา นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
226 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา 145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช (ตรงข้ามโรงยิม ม.ราชภัฏสงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 90000
สงขลา นายสมชาย กุลธนาณัฐ
227 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 243 ถ. พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
รหัสไปรษณีย์ 90110
สงขลา นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
228 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา 13 ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา
รหัสไปรษณีย์ 90120
สงขลา นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ
229 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี 8/2 หมู่ 1 ถ. นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี
รหัสไปรษณีย์ 90160
สงขลา นายสมเดช เหล็มเล๊าะ
230 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด 41 ถนนเทศบาล 12 ต.ระโนด อ.ระโนด
รหัสไปรษณีย์ 90140
สงขลา นายประสิทธิ์ จันทภาโส
231 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง 61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 93000
พัทลุง นายสัญญา ขั้วแก้ว
232 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน 357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
รหัสไปรษณีย์ 93130
พัทลุง นางสาววรรธนียา จิตตนูนท์
233 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 158 ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 92000
ตรัง นายบัญญัติ จุลรอด
234 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
รหัสไปรษณีย์ 92130
ตรัง นายพิชัย เวชรังษี
235 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว 3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
รหัสไปรษณีย์ 92140
ตรัง นายปราโมทย์ แสงจันทร์
236 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล 206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 91000
สตูล นางกัญญา กันตะปีติ
237 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา
รหัสไปรษณีย์ 95120
ยะลา นายธวัฒน์ ลุ่งกี่
238 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง 331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง
รหัสไปรษณีย์ 95110
ยะลา นายศักรินทร์ ถนอมพร
239 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
รหัสไปรษณีย์ 94110
ปัตตานี นายอดิศักดิ์ ทิพรัตน์
240 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส 64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 96000
นราธิวาส นายอารีดีน ปากบารา
241 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ 184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
รหัสไปรษณีย์ 96150
นราธิวาส
242 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก 119 ถนนประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
รหัสไปรษณีย์ 96120
นราธิวาส นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์
243 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู 136 หมู่ 12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู
รหัสไปรษณีย์ 91110
สตูล นายชูศักดิ์ โอทาริก
244 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง 2 ถนนป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง
รหัสไปรษณีย์ 92110
ตรัง นายเปรมปีติ กันตะปีติ
245 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา 256 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา
รหัสไปรษณีย์ 90170
สงขลา นางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม
246 กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ต. อ.
รหัสไปรษณีย์
เชียงใหม่
247 กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ต. อ.
รหัสไปรษณีย์
ขอนแก่น
248 กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 85 ม5 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่
รหัสไปรษณีย์ 50000
สงขลา
249 ชมรม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ต. อ.
รหัสไปรษณีย์ 10210
กรุงเทพมหานคร
เลื่อนขึ้นข้างบน