ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาสาขาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 228 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
201 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด 11 หมู่ที่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
รหัสไปรษณีย์ 80180
นครศรีธรรมราช นายชวลิต บัวจีน
202 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง 291 ม.3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
รหัสไปรษณีย์ 80140
นครศรีธรรมราช นายชัฏ ชูพงศ์
203 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี 300 หมู่ 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง
รหัสไปรษณีย์ 80250
นครศรีธรรมราช นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ
204 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม 36 ม. 9 ทางไปหาดในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม
รหัสไปรษณีย์ 80210
นครศรีธรรมราช นายธำรง คุ้มเพชร
205 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช 151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
รหัสไปรษณีย์ 80000
นครศรีธรรมราช นายสุริยะ ป้านนาค
206 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
รหัสไปรษณีย์ 86140
ชุมพร นายธีระพล โชคคณาพิทักษ์
207 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน 91/13 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
รหัสไปรษณีย์ 84280
สุราษฎร์ธานี นายสมพงศ์ ณ นคร
208 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม 199/14 หมู่2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
รหัสไปรษณีย์ 81120
กระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี
209 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา 145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช (ตรงข้ามโรงยิม ม.ราชภัฏสงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 90000
สงขลา นายสมชาย กุลธนาณัฐ
210 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 243 ถ. พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
รหัสไปรษณีย์ 90110
สงขลา นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
211 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา 13 ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา
รหัสไปรษณีย์ 90120
สงขลา นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ
212 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี 8/2 หมู่ 1 ถ. นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี
รหัสไปรษณีย์ 90160
สงขลา นายประสิทธิ์ จันทภาโส
213 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด 41 ถนนเทศบาล 12 ต.ระโนด อ.ระโนด
รหัสไปรษณีย์ 90140
สงขลา นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
214 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง 61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 93000
พัทลุง นายสัญญา ขั้วแก้ว
215 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาชัยสน 357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
รหัสไปรษณีย์ 93130
พัทลุง นายสมชาย บุญส่ง
216 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 158 ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 92000
ตรัง นายบัญญัติ จุลรอด
217 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด 812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
รหัสไปรษณีย์ 92130
ตรัง นายพิชัย เวชรังษี
218 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว 3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
รหัสไปรษณีย์ 92140
ตรัง นายปราโมทย์ แสงจันทร์
219 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล 206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 91000
สตูล นางกัญญา กันตะปีติ
220 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา
รหัสไปรษณีย์ 95120
ยะลา นายธวัฒน์ ลุ่งกี่
221 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง 331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง
รหัสไปรษณีย์ 95110
ยะลา นายศักรินทร์ ถนอมพร
222 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
รหัสไปรษณีย์ 94110
ปัตตานี นายคมสิทธิ์ บริบูรณ์
223 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส 64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 96000
นราธิวาส นายอารีดีน ปากบารา
224 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ 184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
รหัสไปรษณีย์ 96150
นราธิวาส นายภิเษก เบญยาลี
225 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก 119 ถนนประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
รหัสไปรษณีย์ 96120
นราธิวาส นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์
226 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู 136 หมู่ 12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู
รหัสไปรษณีย์ 91110
สตูล นายชูศักดิ์ โอทาริก
227 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง 2 ถนนป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง
รหัสไปรษณีย์ 92110
ตรัง นายเปรมปีติ กันตะปีติ
228 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา 256 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา
รหัสไปรษณีย์ 90170
สงขลา นายพงศ์ศักดิ์ สุดอ่อน
เลื่อนขึ้นข้างบน